Välkommen till Lions Club Tjörn

 50 år 2020

Lions Tjörns ekonomiska redovisning

Insatser

Varje klubb är unik och beslutar själva om hur insamlade medel ska fördelas. På riks- och distriktsnivå fattas dock beslut om gemensamma hjälpaktioner såväl i landet som utanför våra gränser. Klubbarna deltar i aktiviteterna allt efter förmåga. Det internationella kontoret i USA svarar för katastrofbidrag och humanitära insatser med pengar som världens lionsklubbar samlat in.

Av våra insamlade medel där intäkterna från butiken svarar för den största delen går ca 60 % till lokala insatser. Resterande fördelas på nationella och internationella insatser samt en reserv vid katastrofer.

Lokalt

Vi ser stöd till ungdomars utveckling som viktigt och stöder idrotts- och annan förenings­verksamhet. Vi har under senare år också bidragit till drog­fria skol­avslutningar på Häggvall- och Bleketskolan.

I dessa skolor har vi inrättat två tävlingar; dels en teck­ningstävling där eleverna i årskurs fem tävlar klassvis i en internationell tävling kallad ”Affischer för fred” samt en upp­satstävling för niondeklassarna där tre pristagare får resa på internationella läger.

Vi försöker hjälpa de äldre genom olika insatser i äldrevården och till pensionärsföreningar. Sedan några år bjuder vi i april pensionärer som har svårt att ta sig ut, på mat med musik på restaurang Vatten.

Vi har också inrättat tre stipendier; ett för musik, ett för ungdoms­/idrottsledarskap och ett för kultur som delas ut varje år.

Nationellt/Internationellt

På det nationella och internationella planet deltar vi i insamlingar för Världens Barn, Röda Fjädernkampanjer samt bidrar till den nyinrättade Lions Cancerfond Väst för patientnära forskning i västra Sverige.

Med vårt program för ungdom mot mobbning och droger, Lions Quest, utbildar vi lärare i denna svåra uppgift.

Lions har ända sedan starten försökt förbättra de synskadades situation - den vita käppen ”uppfanns” av en medlem. Med projektet Sight First samlar vi in oanvända glasögon som skickas till behövande världen runt. Ögonläkare arbetar ideellt med utprovning och utför dessutom ett stort antal starroperationer.

De medel som Lions samlar in går oavkortat till hjälpverksamhet.
All administration och inre verksamhet betalas av medlemmarna själva.